ZOMIG RAPIMELT Nedir? Ne İçin Kullanılır?

ZOMIG RAPIMELT Nedir? Ne İçin Kullanılır?

ZOMIG RAPIMELT 2.5 mg 2 film tablet ilaç bilgileri

  • ZOMİG RAPİMELT, yuvarlak, beyaz, kaplanmamış tablettir. Yüzeyleri düzdür ve bir yüzeyde Z harfi basılıdır. Dil üzerine yerleştirildikten sonra hızla erir ve tükürük yardımıyla yutulur.
  • ZOMİG RAPİMELT 2 tabletlik ambalajda sunulmaktadır.
  • ZOMİG RAPİMELT 5HTı agonistleri olarak adlandırılan ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. Migren ataklarının tedavisinde kullanılır. Bu grup ilaçlar migren atağı sırasında beynin migrenle ilgili bölgesi üzerinde etkilidir.
  • ZOMİG RAPİMELT, migren atağı görüldüğü zaman kullanılan bir ilaçtır. Migren atağının oluşmasını önlemek için kullanılmaz.

Uygun doz ve uygulama sıklığı 

ZOMİG RAPİMELT’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Migren atağının başladığını hissetiğiniz zaman alacağınız normal doz 1 tablettir.

İlacınız, migren atağınız sırasında ne zaman alınırsa alınsın aynı derecede etlikidir; ancak yine de ZOMİG RAPİMELT’i migren atağınız başladıktan sonra mümkün olduğunca erken alınız.

İki saat sonra migreniniz geçmediyse 1 tablet daha alabilirsiniz.

24 saat içinde alacağınız ZOMİG RAPİMELT miktarı 10 mg’ı (4 tablet) geçmemelidir 

ZOMIG Kullanım şekli 

ZOMİG RAPİMELT tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

Folyonun üzerinde gösterildiği gibi blister ambalajı soyarak çıkarınız.Tabletleri folyoyu iterek çıkarmayın.

ZOMİG RAPİMELT tableti dilinizin üzerine yerleştirin.Tablet dilinizin üzerinde hızla eriyeceğinden tükürük yardımıyla yutabilirsiniz.

ZOMİG RAPİMELT alınırken su içmeniz gerekli değildir.

ZOMİG RAPİMELT ,su içmenin uygun olmadığı durumlarda ,migren atağınızın erken dönemde tedavisi için kullanılabilir.

ZOMİG RAPİMELT ağızda hızla eridiğinden, kusma şikayeti olan ve migren atağı esnasında su içemeyen hastaların kullanımı için uygun olabilir. 

Çocuklarda ZOMIG kullanımı

ZOMIG RAPIMELT 2.5 mg 2 film tablet prospektüsünde ya da kullanma talimatında çocuklarda kullanımı ile ilgi bir bilgi yok.

Yaşlılarda ZOMIG kullanımı 

65 yaş üzerindeki hastalarda kullanımı

65 yaş üzeri hastalarda ZOMİG RAPİMELT’in güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir. 

Özel durumlarda kullanımı 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa 24 saatte en fazla 5 mg (2 tablet) ZOMİG RAPİMELT kullanınız.

Eğer ZOMİG RAPİMELT ’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Aşırı dozda ZOMIG kullanırsanız 

ZOMİG RAPİMELT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz . 

Kullanmayı unuttuysanız 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

Bu ilaç tedavisinin sonunda

Bu ilaç için tedavi sonunda ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir bilgi yok.

Zomig Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi ZOMIG RAPIMELT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZOMİG RAPİMELT’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz(bunlar aşağıda da tanımlanmıştır):

Seyrek(<1/1000)

Anaflaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar ,

Aşırı duyarlılık,

Ağız, dudaklar, dil ve boğaz şişmesi gibi alerjik reaksiyonlar ,

Çok seyrek(<1/10000)

Anjina (şiddetli göğüs ağrısı),

Kalp spazmı,

Kalp krizi ,

Kanlı ishal ,

Mide-barsak sistemi ve dalak damarlarında spazm ile birlikte enfarktüs olasılığı (şiddetli karın ağrısı.)

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise ,acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Yaygın (< 1/10)

Baş dönmesi,

Baş ağrısı,

Ciltte hassasiyetin artması,

El ve ayak parmaklarında karıncalanma,

Uyuklama,

Sıcaklık hissi

Çarpıntı (düzensiz kalp atışı)

Karın ağrısı,

Ağız kuruluğu,

Bulantı,

Kusma ,

Kas zayıflığı,

Kaslarda ağrı veya sızı

Halsizlik, güçsüzlük,

Boğazda,boyunda,göğüste,kollarda veya bacaklarda ağırlık, sıkışma ,ağrı veya baskı

hissetme

Yaygın olmayan(< 1/100)

Taşikardi (kalp hızında artış),

Tansiyonun geçici olarak artması ,

İdrar miktarı ve sıklığında artış ,

Seyrek(<1/1000)

Ciltte döküntülü kızarıklıklar,

Ürtiker (kurdeşen),

Çok seyrek(<1/10000)

Acil idrar yapma hissi

Bunlar ZOMİG RAPİMELT’in hafif yan etkileridir. 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOMIG kullanılmaması gereken durumlar

ZOMIG RAPIMELT 2.5 mg 2 film tablet Kontrendikasyonlar 

ZOMİG RAPİMELT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

  • Ürün bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda,
  • Kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansiyon vakalarında,
  • İskemik kalp hastalığında,
  • Koroner spazm/Printzmetal angina vakalarında.
  • Serebrovasküler olay (CVA) veya geçici iskemik atak (TİA) hikayesi olanlarda
  • ZOMİG RAPİMELT’in ergotamin veya ergotamin türevleri veya diğer 5- HT1 reseptör antagonistleri ile birlikte uygulanması
Captcha işaretlenmemiş.