"Yanlızlık Allah'a mahsustur" atasözünün anlamı nedir?

"Yanlızlık Allah'a mahsustur" atasözünün anlamı;

Yer yüzündeki birçok canlı gibi, insanda tek başına hayatını sürdüremez. Yaşamak için diğer insanlarla iş bölümü içinde olmak zorunluluğu vardır. Toplumsal bir varlık olan insan, düşüncede ve katı hayat şartlarını göğüslemede tek başına kalırsa çok yıpranır. Ancak hiçbir şeye gereksinim duymayan Allah'tır ki, teklik sıfatı ancak ona yaraşır.

Captcha işaretlenmemiş.