Taşeron Nedir ?

Taşeron Nedir ?

Taşeron veya tali işveren, alt işveren alt işçi , alt işletici gibi isimler gibi anlamlara da gelen, birçok durumda bir işin veya işin bir kısmını gerçekleştirmek veya işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirmek için anlaşma imzalayarak üstlenen diğer kişi veya üstlenicidir.

Bir taşeron genellikle, genel bir projenin parçasında belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla genel yüklenici (veya ana yüklenici ya da ana müteahhit) tarafından kiralanan kişidir ve ücretleri genel yüklenici tarafından projeye sağlanan hizmet karşılığında ödenmektedir.Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği sayılırken , günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmış durumdadır.Örneğin, bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörlerinde de günümüzde taşeronlar faaliyet göstermektedir.

Captcha işaretlenmemiş.