Taseografi Nedir?

Taseografi Nedir?

Taseografi (Kahve falı veya Çay falı adlarıyla bilinir.) çay yaprakları, kahve telvesi veya şarap çökeltisi desenleriden fal bakma yöntemidir.Terim Fransızca tasse (bardak) sözcüğünden gelir. Bu da Arapça tassa sözcüğü ile ilişkilidir. Yunanca son ek grafi- yazı ya da loji- çalışma eklenerek terim haline gelmiştir.

Bardaktaki kalıntılardan kehanetler türetilir. Doğal olayların sezgisel yorumu ve kehanet amaçlanır. Bardaktaki kalıntılardan sembolik anlamlar çıkarılır. Bazı mazmunlar belli anlamlara işaret eder. Bilimsel açıdan, diğer tüm fal yöntemleri gibi, geçersiz inançlardan biri olarak nitelendirilir.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz