Syntax Nedir?

Syntax Nedir?

İngilizce bir kelime olan Syntax dilimize sözdizimi olarak çevirilmiştir. Bazı kaynaklarda sentaks olarak da geçtiği görülebilir. Sözdizimi aslında dildeki ögelerin doğru ve anlamlı bir dizilime sahip olmasını inceleyen bilim dalıdır.

Dünya dillerinde kullanılan kelimeler için dizilim sırası ve kuralları olduğu gibi, yazılım dünyasında kodlama yaparken kullandığımız dillerin de sözdizimi kuralları vardır. Yani “syntax” yazılım dünyasında karşımıza sık sık çıksa da sadece bu alanda kullanılan bir kelimde değildir.

Örneğin aşağıdaki cümle Türkçe için doğru sözdizimine sahiptir.

Ali ata bak.

Aynı şekilde sözdizimi özellikleri matematiksel ifadelerde de önemlidir. Bu ifade başarılı söz dizimine sahip bir ifade var iken;

x = 9 + 2

Aşağıdaki ifade hatalı sözdizime sahiptir

x = 9 2 +

Yazılım dillerinde de aynı durum söz konusudur. C# yazılım dilinden bir örnek verecek olursak;

int x =  9 + 2;

doğru bir syntax’a sahip iken,

int x = 9 2 +;

kodu compile edilemeyecek ve “syntax error” yani söz dizimi hatası verecektir.

Captcha işaretlenmemiş.