STEM Eğitim Sistemi Nedir?

STEM Eğitim Sistemi Nedir?

Eğitim sistemi kendini sürekli geliştirmekte günümüzde en iyisini yapacak profilde insanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için iyi bir eğitimle donatılmış bilgili, ahlaklı ve başarılı kişiler yetiştirilmesi temel hedefler arasındadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişebilmek ve liderlik yapabilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır.

Stem Nedir?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor.

Dünya üzerinde uygulanan ve öğrencilerin gelişim sürecinde teknoloji, bilim, mühendislik, sanat ve matematik alanlarının senkronize gelişimlerini ön plana almış bir çerçevedir. Öğrencilerin bu disiplinlerin tümüyle birlikte geliştirdiği bilgi birikimlerinin daha kalıcı ve uygulanabilir bilgiler olduğunu, yeni öğrenilecek bilgilere farklı bakış açıları geliştirmelerini öngörür.

ABD, Almanya, Japonya, Çin gibi birçok ülkede uygulanan sistemle birlikte eğitimde kalite çıtalarını üst seviyelere çıkaran ülkeler oldular.

Uygulanan ve sorgulayan, araştıran ve üreten nesiller yetiştirmeyi hedef alan “STEM” eğitim sisteminin neticesinde sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir nesil yetiştirildi. Öğretmenlerin rolü teorik bilgileri vermek değil, öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Ülkemizde Teknoloji ve Tasarım dersinde bu üst düzey davranışlar çok rahatlıkla ölçülmektedir.

Program Neleri İçerir?

  • Güncel teknoloji gelişimi takibi
  • Bilimsel çalışmalar
  • Düşünme Becerileri
  • Zeka Gelişimi stratejileri
  • Yaratıcı yazarlık
  • Sanatsal el becerileri

Merkezi öğrenci seçme sınavlarının öğrencilerin sorgulama, araştırma yapma, ürün geliştirme ve buluş yapma gibi üst düzey becerileri ön plana çıkaracak şekilde düzenlenmesi sağlanmalı. Eğitimde teknoloji destekli olursa daha başarılı sonuçlar alınabilir. Uygulanan eğitim sisteminden en önemli farkı, deneyerek öğrenme süreçlerini iç erik içerisinde sürekli kullanılmasıdır.

Derste bir konu işlenirken sadece kitaptan okumayla geçiştirmeyip, konuyla ilgili deney yapılarak öğrencilerin daha kalıcı öğrenmeleri sağlanıyor. Aynı konu içerisinde hem matematik hem teknolojik gelişmeler aynı anda işleniyor. Günümüz öğrencileri teknolojiyi sevdiği için ilgi alanına giren konuları daha iyi bir şekilde kavramaktadır. Eğitim sisteminde en önemli hususlardan biri de öğrencilerin merak duygularıdır. Merak eden öğrenci öğrenmeye açtır. Öğrenmek için gerekli girişimlerde bulunup problem çözmeye çok rahatlıkla odaklanabilir. Bilgiyi özümseyip, analitik düşünme becerisini kullanmasını daha da artırabilir.

Stem eğitim sistemi sayesinde öğrenciler ezberci eğitimden uzaklaşıp, düşünme, sorgulama, problem çözme becerilerini kolayca geliştirebilirler.

Kaynak : Yahya KARAKURT

Captcha işaretlenmemiş.