Sözlükte "Açmak" Ne Demek?

Sözlükte "Açmak" Ne Demek?

Güncel sözlükte "açmak" fiilinin anlamları

 • Bir şeyi kapalıdurumdan kurtarmak.
 • Bir şeyin kapağınıveya örtüsünü kaldırmak.
 • Engeli kaldırmak.
 • Sarılmış, katlanmış, örtülmüşveya iliklenmişolan şeyleri bu durumdan kurtarmak.
 • Oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 • Tıkalıbir şeyi, bu durumdan kurtarmak.
 • Çevresini genişletmek. * Birbirinden uzaklaştırmak.
 • Yarmak.
 • Düğümü veya dolaşmışbir şeyi çözmek.
 • Bir kuruluşu, bir işyerini, bir yeri işler veya ilk defa kullanılır duruma getirmek.
 • Bir aygıtı, bir düzeni vb.lerini çalışır duruma getirmek.
 • Alışverişi başlatmak.
 • Rengin koyuluğunu azaltmak.
 • Yakışmak, güzel göstermek.
 • Ferahlık vermek.
 • Bir konu ile ilgili konuşmak.
 • Savaşla almak, fethetmek.
 • Avunmak veya danışmak için söylemek.
 • Yapmak, düzenlemek.
 • Ayırmak, tahsis etmek.
 • Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek.
 • Görünür duruma getirmek.
 • (hava için) Bulutların dağılmasıyla gök yüzü aydınlanmak.
 • Geçit vermek.
 • İçini dökmek.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz