Silikozis Hastalığı Nedir?

Silikozis Hastalığı Nedir?

Silikozis, silika isimli maddenin uzun süre solunması sonucu gelişen kronik bir meslek hastalığıdır. Uzun süre solunan silika maddesinin akciğerlerde birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Silikozis hastalığım nasıl geçer, ne yapmalıyım sorularınınızın cevabı bu haberde. İşte silikozis hakkında bilgiler

 Silikozis, silika isimli bir maddenin uzun süre solunması sonucu gelişen kronik bir pnömokonyoz (akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden bir meslek hastalığı) tablosudur. Bir dönem Dul Bırakan Hastalığı olarak da bilinen silikozis, bir işçinin kot taşlama işinde altı ay çalışması ile ortaya çıkabilir.

SİLİKOZİS NEDİR, NEDEN OLUR?

1- Akut Silikozis: Birkaç ay boyunca yüksek oranda silika içeren tozlar solunduğunda akut silikozis gelişir. Akut silikozis

olgularının çoğu ölümle sonuçlanır. 

2- Hızlanmış Silikozis: Genelde daha kısa süreyle ancak fazla miktarda toz ile karşılaşma durumunda iki ile beş yıl içinde gelişir.

3- Kronik Silikozis: Yüzde 30'dan az kuartz içeren tozun 10 yyldan daha uzun bir süre solunmasıyla oluşur.

Nefes darlığı, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkan silikozisde kişiler, toza maruz kalmasa bile hastalığın ilerlemesinin önüne geçilemiyor.

SİLİKOZİS NASIL BİR HASTALIKTIR?

Kot kumlama, kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünüm verilmesi için, kumun kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılması işlemine verilen ad. Bu uygulama sırasında solunan tozlar akciğerde silikozis hastalığına yol açıyor.

Silikozis yeni bir hastalık değil, esas olarak madenlerde, dökümhanelerde, tünel ve yol yapımı işlerinde, seramik gibi işkollarında çalışan işçilerin silika tozuna (granit taş-kum tozu) maruz kalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Ancak, kot taşlamacılığına bağlı silikozis, dünyada ilk kez 2005 yılında ülkemizde görüldü.

Bilinen klasik silikozis hastalığı en az 10 yıllık bir çalışma sonrası, silika içeren kumun veya tozun solunmasına bağlı olarak ortaya çıkan, nispeten yavaş seyirli bir hastalık. Hastalarda genelde 50-60'lı yaşlarda şikayetler başlıyor, zamanla akciğerin etkilenme derecesine bağlı olarak kalp yetmezliği gelişebiliyor.

Hastalık aynı zamanda akciğerdeki koruyucu mekanizmaları zayıflattığı için tüberküloz (verem) ve akciğer kanseri gelişme riskini artırıyor. Solunan toza karşı vücut savunmasının verdiği cevaba bağlı olarak akciğerlerde fibrozis denilen bir çeşit katılaşma oluyor. Belli bir dönemden sonra işçi o işten ayrılsa bile hastalık ilerleyebiliyor. Hastalığın ilerlediği durumlarda solunum giderek bozuluyor ve ne yazık ki hastalık ölümle sonlanabiliyor. İlerlemiş hastalığın şu anda bilinen bir tedavisi yok.

SİLİKOZİS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Kot taşlama işçileri, oto boya çalışanları, çimento fabrikası çalışanları, cam endüstirisi çalışanları, diş teknisyenleri ve teknikerleri başlıca risk grubunu oluşturuyor.

SİLİKOZİS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Silikozis hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Çalışma koşullarının sağlığa uygun bir şekle getirilmesi, çalışma alanlarının havalandırılması ve tozlardan yeterince temizlenmesi işçilerin bu hastalığa yakalanmalarını önleyebilir

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz