Sekülerizm Nedir ?

Sekülerizm Nedir ?

Sekülerizm,  ateizm veya dinsizlik demek anlamına gelmez. Sekülerizm başlıca iki temel önermeyi içerir. Birinci olarak devletin dinsel kurumlardan kesin bir biçimde ayrı olması demektir. İkincisi ise farklı dinler ve inanışlardan olan kişilerin kanun önünde eşit olarak değerlendirmesi anlamına gelmektedir.Laiklik ve sekülerizm kavramları türkçede sıklıkla eşanlamlı kullanılır. Laiklik, dinî kişi ve kurumların devletin işleyişine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi; devletin de din işlerine karışmaması anlamına gelir. Fransız sekülerizmi olarak da anılan laiklik kavramı, daha kapsamlı olan sekülerizm hareketinin bir parçasıdır. Örneğin birleşik krallık'ta halkın büyük bir kısmı seküler olmasına rağmen devlet laik değildir ve kilise doğrudan hükümdara bağlıdır.

Captcha işaretlenmemiş.