Reeskont nedir? Reeskont kredisi nedir?

Reeskont nedir? Reeskont kredisi nedir?

Reeskont bir bankanın, elinde bulundurduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetleri bir başka bankaya iskonto ettirmesi demektedir. Reeskont Kredileri ise ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TCMB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, İhracat taahhütlü kredilerdir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetler ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatçısı firmalar, yeni pazarlara ihracat yapan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından reeskont kredisi kullandırılmaktadır. Reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. 

Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı

TCMB Reeskont Kredilerinin Özellikleri nelerdir?

•İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ve tüm ihracatçılar için kullandırılabilir.

•240-360 gün arasında vadelendirilebilir.

•Kaynak maliyeti Euribor veya USD Libor olarak belirlenmiştir

Captcha işaretlenmemiş.