Ornitoloji Nedir?

Ornitoloji Nedir?

Kuş bilimi (ornitoloji), kuşları inceleyen zooloji alt dalıdır.

Yeryüzündeki yaklaşık 10.000 kuş türünün dağılımı, göçleri, davranışları ve ekolojisi kuş biliminin (ornitolojinin) başlıca ilgi alanını oluşturur. Çok geniş alan çalışmaları gerektiren bu konularda, bilgilerin büyük bir bölümü çok sayıdaki amatör kuş bilimci (ornitolog) tarafından elde edilmektedir. Bu nedenle, kuş bilimi amatörlerin önemli katkılar yapabildikleri birkaç bilim dalından biri olarak kabul edilir. Taksonomi ve anatomiçalışmaları ise kuş koleksiyonlarına sahip üniversite ya da müzelerde profesyonel araştırmacılar tarafından yürütülür.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz