Orfoz Nedir?

Orfoz Nedir?

Orfoz, Akdeniz'de en sık görülen balık türlerinden orfoz kayalık yerlerde yaşayan bir balık türüdür. Genelde yüz metre derinlikte bulunurlar. Çift cinsiyetli bir balık türüdür. Yaşamlarının bir kısmında dişi iken kalan kısmında ise erkektirler. Yaşam süreleri oldukça uzundur. Elli seneden uzun yaşayanlarının olduğu bilinir. 

Orfoz, yassı bir balıktır. Vücudu ovaldir. Ağzı oldukça büyüktür. Kafası pullar ile kaplıdır. Yuvarlak bir kuyruk yüzgecine sahiptir. Vücudunda yeşil ve sarı renkli lekeler bulunur. Zaman zaman mavi lekeler bulunanlarına da rastlanabilir. Yüzgeçlerinde farklı renklerde ve küre şeklinde lekeler yer alır. Ortalama ağırlıkları on beş kilogramdır. Büyüklükleri ise yarım metre ile bir buçuk metre arasında değişir. Yaşadıkları her sene bir kilo aldıkları bilinir. Ortalama 60 sene yaşadıkları bilindiğine göre maksimum altmış kilograma ulaştıkları tahmin edilir. 

Orfoz, gençleri sığ yetişkinleri derin sularda yaşayan bir balık cinsidir. Genel olarak tek başlarına yaşarlar. Sadece üreme dönemlerinde topluluklar halinde hareket ederler. Bu dönemler özellikle kolay avlandığı dönemlerdir.   

Orfoz, nesli tükenmekte olan bir balık türüdür. Bu nedenle avlanması yasaklanmıştır. Akdeniz'de bulunan türün varlığı son on yılda yüzde yirmi oranında azalmıştır. Türkiye'de herhangi bir şekilde avlanması yasak olmasına rağmen kaçak olarak avcılığına devam edilir. Özellikle Kaş ve Kekova bölgeleri orfoz yaşam alanlarının geniş yer tuttuğu bir bölgedir.

Orfoz, Türkiye'de üreme dönemlerinde avlanması kesinlikle yasak olan bir balık türüdür. Diğer zamanlarda ise sadece bir tane avlanmasına müsade edilir. Bu sayı ile ilgili gerekli bilgiler ilgili kurumlar tarafından oldukça detaylandırılmıştır. Detaylara uygun yapılmayan avlanmalarda ağır cezai yaptırımlar uygulanır. Bu nedenle bilgi sahibi olunmadan avcılığı yapılmamalıdır.

Orfoz, avlanması sınırlandırılmış olmasına karşın dünya mutfağında kendine geniş yer edinmiş bir balık cinsidir. Çok farklı çeşitlerde tüketilir. Ancak avlanmasına sınır getirildiği için temin edilmesi hem zor hem de pahalıdır. Büyük bir balık olmasından dolayı bütün olarak değil de daha çok parçalar halinde satılır. Ortalama boydaki bir bütün orfoz balığı rahatlıkla beş kişiyi doyurabilecek miktarda ete sahip olur. 

Captcha işaretlenmemiş.