Nefroloji Nedir?

Nefroloji Nedir?

Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır, dahili tıp bilimlerinden birinin uygulama alanıdır.

Böbrek hastalıkları hekimliği/uzmanlığı olarak da adlandırılabilir.

Böbreğin fonksiyonlarını, çalışması ve yapısı ile ilgili bütün hastalıklarını inceleyen bilim dalı. Dahilî hastalıkların bir şûbesi olarak da sayılabilir. Yapılan idrarı boşaltıcı sistemle ilgili hastalıklar ve böbrek taşları nefrolojinin değil, ürolojinin konusuna girer.

Nefroloji dalında çalışarak, ihtisas yapmış olan hekimlere nefrolog ismi verilir. Hâlen

Türkiye’de nefrolog olmak için dört senelik iç hastalıkları ihtisasına ilâve olarak iki sene yüksek ihtisas yapılmaktadır.
Captcha işaretlenmemiş.