Naked Ne Demektir?

Naked Ne Demektir?

İngilizce bir kelimedir ve sıfat olarak "çıplak, örtüsüz, açık, yalın, silahsız" vb. anlamlara gelir.

Naked kelimesiyle kullanılan deyimler

as naked as a jaybird: anadan üryan, tamamen giysisiz olma durumu.

naked as the day you were born: anadan doğma, tamamen üryan.

look to naked eye: çıplak gözle bakmak.

stark naked: tamamen çıplak kalmak.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz