Naat Nedir?

Naat Nedir?

Bir varlığın vasıflarını övmeye, överek anlatmaya naat denir.

Divan edebiyatında Hz. Muhammet’in üstün özelliklerini övmek ve şefaatine nail olmak amacı ile yazılan övgü şiirleridir. Dört Halife için yazılmış olan naatler de mevcuttur.

Naatler genellikle kaside şeklinde kaleme alınmıştır. Divanlardatevhid ve münacaatlardan sonra söylenmiş olan naatler; Arap edebiyatından İran edebiyatına oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.

Mesnevi tarzında yazılmış olan eserlerin başında da naat bölümü bulunmaktadır. Naatlerde Hz. Peygamber’in risaleti, mucizeleri, hicret, çektiği çileler anlatılmaktadır. Bazı şairler, genellikle kaside şeklinde yazılan naatleri; gazel, rubai, murabba, musammat, müstezat, kıta, tuyuğ şekillerinde de yazmışlardır.

Edebiyatımızda Fuzuli’nin Su Kasidesi ve Gül Kasidesi, Şeyh galip ve Nabi’nin naatleri tanınmış olan naatlerdir. Geleneksel kuralların dışında Arif Nihat Asya tarafından yazılmış olan Naat de edebiyatımızın meşhur naatlerindendir. Düzyazı şeklinde yazılanlar da vardır. Divanlarda tevhid ve münacatlardan sonra naatlar gelmektedir.

Ancak tevhid ve münacat olmadan naatlarla başlayan divanlar da bulunmaktadır. Taşlıcalı Yahya, Nefi, Nedim, Naili gibi bazı şairler divanlarına naatlarla başlamışlardır. Naatlarda Hz. Muhammed'e karşı duyulan saygı ve sevgi dile getirilir. Peygamberin hayatı, hicreti, miracı, dini yayma konusunda verdiği mücadele ve mucizeler anlatılır. En sonunda onun şefaatine sığınılır, ona getirilen salat ve selamla naat tamamlanır.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz