Moğol İstilaları Nedir?

Moğol İstilaları Nedir?

Moğol İstilaları adı verilen saldırılar Moğol İmparatorluğu tarafından yapıldı. Moğollar, 13. yüzyılla kadar fazla bilinmezlerdi. 13. yüzyılında başlayan Moğol istilası; Moğolların Cengiz Han'ın bayrağı altında Orta Asya, Doğu Avrupa, Çin ve Sibirya Ovaları'nı istila etmesidir. Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han büyük bir imparatorluk kurdu. Ardından yaptığı fetihlerle ününe ün katan Cengiz han ele geçirdiği kaledeki herkesi katletmekle tanınırdı. Doğudan gelen bu haberler Avrupalıları korkuttu. Kısa sürede birçok savaş ve 3.000.000-6.000.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Moğol istilası sırasında Moğollar birçok kenti yağmalamış birçok katliam yapmış ve Orta Asya'da yaptığı saldırılar yüzünden birçok Türkî halkın Anadolu'ya göç etmesine neden olmuştur. Yaşanılan yağma, göç, savaş gibi unsurlar yerleşik hayattaki birçok devleti etkilerken göçebe olan halklar fazla etkilenmemiştir. Dünya tarihi açısından önemli bir olay olan Moğol istilası birçok sonuç doğurmuştur.

Moğol İstilasının Sona Erişi

Moğol istilası son olarak 14. yy'da Hindistan'ın istila edilmesine varana kadar devam etmesine rağmen Timur İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Anadolu üzerindeki etkisi bitmiştir.

Moğollar bu süreçte birçok devlet kurmuş, Çin'e hükmetmiş ve Japonya'ya çıkartma yaparak bir ilke imza atmış, Avrupa'nın siyasi güçlerini değiştirmiş ve dünyaya dehşet salmıştır. Ancak Moğolların kurmuş olduğu devletler sürekli taht kavgaları ve dış güçler yüzünden yıpranıp zamanla yıkılması Moğol istilasının sonu olmuştur.

Moğol istilalarının tarihsel seyri

 • 1205–1209 Kuzey Çin'in istilası
 • 1211–1234 Güney Çin'in istilası
 • 1218–1220 Orta Asya'nın istilası
 • 1220-1223, 1235-1330 Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası
 • 1220–1224 Kalka Nehri Muharebesi
 • 1223–1236 İdil Bulgar Hanlığı'nın istilası
 • 1231–1259 Kore'nin istilası
 • 1237–1242 Rusya'nın istilası
 • 1241 Polonya'nın istilası
 • 1241 Macaristan'ın istilası
 • 1241 Avusturya ve Kuzey İtalya'nın istilası
 • 1242 Sırbistan ve Bulgaristan'ın istilası
 • 1241-1244 Anadolu'nun istilası
 • 1251-1259 İran, Suriye ve Mezopotamya'nın istilası
 • 1257, 1284, 1287 Vietnam seferleri
 • 1258 Bağdat'ın istilası
 • 1258-1259 Galych-Volhynia Prensliği (Ukrayna. Başşehri: Lviv.)[1], Litvanya ve Polonya'nın istilası
 • 1260 Ayn Calut Muharebesi
 • 1264-1265 Bulgaristan ve Trakya üzerine akın
 • 1274, 1281 Japonya seferleri
 • 1274 Bulgaristan üzerine akın
 • 1275, 1277 Litvanya üzerine akın
 • 1277 Myanmar'ın istilası
 • 1279 Güney Çin'in istilası
 • 1281 Suriye'nin istilası
 • 1285 Macaristan'ın istilası
 • 1285 Bulgaristan üzerine akın
 • 1287 Myanmar'ın istilası
 • 1286 Polonya üzerine akın
 • 1287 Polonya üzerine akın
 • 1297, 1299 Hindistan'ın istilası
 • 1299 Suriye'nin istilası
 • 1222-1327 Hindistan'ın istilası

Moğol istilasının bazı sonuçları

 • Orta Asya'dan bazı Türkî toplulukların göç etmesi.
 • İlk önce Büyük Selçuklu Devleti'nin daha sonrada Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılması ve Anadoluda, İkinci Anadolu Beylikleri Döneminin başlaması.
 • Abbasiler devletinin yıkılması.
 • Çin topraklarının ele geçirilmesiyle İpek Yolu'nun el değiştirmesi.
 • Ruslar'ın imparatorluk sürecinin duraklaması.
 • Asya ve Avrupa'da birçok Moğol devletinin kurulması.
 • Birçok halkın yerleşik hayata geçmesi.
 • Halifelik kurumunun Mısır'a taşınması.
 • Memlükler'in güçlenmesi.
 • Moğolları yenen Japonya'nın 19. yüzyıl sonuna kadar uluslararası alanda dış etkileri kapalı kalması.

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz