image
"Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingeneden çoban olmaz, Yahudiden pehlivan" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingenenin ipini kendisine çektirirler" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingene çingeneye çatmadıkça kasnak boynuna geçmez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingene ciğer pişirir, çok yemeden karnın(ı) şişirir" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çingene çergesinde (çadırında) musandıra ne arar?" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıkmadık candan umut kesilmez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıkmadık canda umut vardır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hakk" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiğnemeden yutulmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çıkacak kan damarda durmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiftçinin (zahirenin) ambarı sabanın ucundadır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çift ile koyun, kalanı oyun" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çiftçinin karnını yarmışlar, "kırk tane gelecek yıl" çıkmış" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çerçi kızı boncuğa aşıktır" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çengi ölüsü çalgı ile kalkar" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çerçi başındakini satar" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çekişmeden pekişilmez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çaydan geçerken at değiştirilmez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çarşı iti ev beklemez" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çatal kazık yere çakılmaz" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çarık çarıkla, sarık sarıkla" atasözünün anlamı nedir?

image
"Çanağa ne doğrarsan karşına o çıkar" atasözünün anlamı nedir?