İltihap Nedir?

İltihap Nedir?

Vücudumuz sürekli olarak iç ve dış uyaranların etkisi altındadır. Bu uyaranların gücü ve etki süresi belirli bir eşiği aştığında dokulara zarar verir. Zarar vermeye başlayan etkenlerin dokuda oluşturduğu yanıta iltihap (yangı) denir.

Dokuların zarara uğraması iltihap değildir. Etkene ve zararlarına karşı uyanan tepki iltihaptır. İltihapta, etken ve yaptığı zararlar üç biçimde ortadan kaldırılır: Bulunduğu yerde eritilir, vücut dışına atılır ya- da bulunduğu yerde çevresi sarılarak sağlam dokulardan uzak tutulur, iltihap vücudun herhangi bir yerinde olabilir, ancak yerel bir olgudur. Başka yerlere yayılabilir fakat vücudun tümünü içine alan iltihap yoktur; böyle bir genişlemeye zaman kalmadan hasta ölür.

İltihap Etkenleri: Üç grupta toplanır. 

1) Canlı etkenler: Bakteri, virüs, mantar gibi. 

2) Kimyasal maddeler: Asit, alkali, zehir, bazı ilaçlar. 

3) Fiziksel etkenler: Elektrik akımı, sıcak, soğuk, ışınlar, travma gibi.

İltihap Hücreleri ve İltihabın Oluşumu: Akyuvarlar (lökositler), zarar veren etkeni ve zarar gören dokudaki kalıntıları ortadan kaldırmaya çabalar. En önemlisi nötrofil polimorflardır; canlı etkenleri ve artıkları yutarak sindirirler, eritici etkisi olan maddeler salgılarlar. Makrofajlar, canlı etkenleri, cisimleri ve doku kalıntılarım yutarak sindirirler. Lenfositler, canlı etkenlere karşı, onları ve zehirlerini etkisiz hale getirerek serum üretirler, üretimim uyarırlar. Plazma hücreleri ise, canlı etkenlere ve zehirlerine karşı bağışıklık sağlayan serum üretimini yaparlar, iltihapta önce hiperemi görülür, buna ödem eklenir. Hiperemi ile gelen kan ve lökosit miktarı artar, ödemle zehirli maddeler sulandırılır. Kan proteinlerini içeren plazma damar dışına süzülür, pıhtılaşır ve etkeni sünger gibi emerek çevreye yayılımı engeller. Sonra lökositler çıkar ve görevlerini yaparlar. Ağır iltihaplarda damar çeperi zarara uğradığından kanama olabilir.


Captcha işaretlenmemiş.