Hutbe Nedir?

Hutbe Nedir?

Cuma ve bayram namazlarından önce söylenen dini hitabedir. Hutbeyi hatipler okur.

Hatip, bir camide görevli din adamlarının en büyüğüdür. Hutbe minberde okunur. Halifelik kaldırılıncaya kadar hutbede halifenin adı, İslam dininin başı olarak anılır, sonra o ülkenin hükümdarının adı (eğer halife değilse), söylenirdi. Hutbede adının söylenmesi, eski hukukumuza göre bir hükümdar için tam anlamıyla bağımsızlık işaretidir.

Hutbe, halka hitap etmek ve söz söylemektir. Terim anlamı ise cuma namazı ve bayram namazlarında minbere veya yüksekçe bir yere çıkıp Allah’ı anıp Peygambere salavat getirerek toplumun çeşitli konularda bilgilendirilmesidir. Bu bakımdan İslam’da hutbenin önemli bir yeri vardır. Hutbe Cuma ve bayram namazlarında okunmaktadır.

Hutbenin bölümleri

1. Dua

2. Öğüt

Hutbenin TÜrkçe okunması

Osmanlıda olduğu gibi Cumhuriyet’in ilk yıllarında da hutbenin hem dua kısmı hem de öğüt kısmı Arapça olarak okunmaktaydı. Halkın büyük çoğunluğunun anlamadığı bir dille hutbe okunması eleştirilmekteydi. Bundan dolayı hutbelerin Türkçe okunması isteği dile getirilmekteydi. Atatürk de yaptığı konuşmalarda hutbelerin Türkçe okunmasının gerekliliği üzerinde durmaktaydı. Bu konudaki düşüncelerini 1 Mart 1922’de Meclis’te yaptığı konuşmada, “Camilerin mukaddes minberleri, halkın ruhi, ahlaki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır.

Minberden halkın anlayacağı dilde ruh ve beyne hitap olunmakla Müslümanların vücudu canlanır, beyni temizlenir, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur.” diyerek dile getirmiştir. Bununla birlikte Atatürk’ün kendisi de 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir’in Zağnos Paşa Camii’nde Türkçe bir hutbe okuyarak bu konuda öncülük etmiştir.

21 Şubat 1925’te TBMM’de Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin görüşülmesi esnasında hutbelerin Türkçe okunması gündeme gelir. Meclis’te yapılan görüşmelerin sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkçe hutbe kitabı hazırlatılması kararı alınır. 1926 yılı sonunda uzmanlarca hazırlanan Türkçe hutbe örnekleri, Diyanet İşleri Başkanlığına sunulur. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi bu hutbe örneklerini uygun bulurak bir emirle imamlara gönderir.

Emirde hutbelerin dua kısımının Arapça, öğüt kısmının ise Türkçe olarak okunması istenmiştir. Kur’an-ı Kerim ve hadislerin dilimize çevrilmesi, hutbelerin öğüt ve bilgilendirme kısmının Türkçe okutulması gibi çalışmalar, halkın İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu durum İslam dininin daha iyi anlaşılmasına ve doğru bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlamıştır.

Captcha işaretlenmemiş.