Getto Nedir?

Getto Nedir?

İtalyanca kökenli bir kelime. Tarihi anlamıyla, belli bir ırka mensup insanların, kentin oturmak zoruda oldukları belirli semtlerini ifade eder. Almanya’da İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yahudilerin yerleştirildikleri mahalle veya semtler gibi. Günümüzde ise daha çok, azınlık gruplarının oturdukları, kentin geri kalmış yöreleri için kullanılır.

Azınlıkların kentin belirli yörelerinde toplanmaları maddi olanakların yetersizliğiyle ilgili olabileceği gibi, ekonomik ilerleme ve toplumsal hareketliliği (mobilite) engelleyecek biçimde azınlıklara karşı sürdürülen politikaların sonucu da olabilir.

Captcha işaretlenmemiş.