FOB Fiyat Nedir?

FOB Fiyat Nedir?

FOB teslim (Free on Board); bu taşıma şeklinde fiyatlama yaparken, mal bedeline ilave olarak eşyanın gemi güvertesine teslimine kadar olan iç taşıma, lina ve gümrük masrafları gibi harcama kalemlerinizi ekleyebilirsiniz.

Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir.

Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir. FOB teslim şeklinde de ihracatçının yapacağı işler aynı FCA teslim şeklinde olduğu gibidir.

Satıcı ihraç malını hazırlayacak, alıcıya hangi deniz nakliyecisi ile çalıştığını soracak, teklif verdiği zaman FOB teriminin arkasından yazılarak belirlenen limanda, alıcı tarafından kendisine bildirilen gemi taşımacısına malı geminin içerisine indirerek teslim edecek, gümrük çıkış işlemini yaptıracaktır.

Teslim Şekillerine (Incoterms) 2010 yılında yapılan değişikliklerle, ihraç malının limandaki geminin içerisine indirilmesi FOB teriminde alıcının yükümlülüğüne verilmiştir. FOB terimi ihraç malının, sadece deniz, nehir, göl suları üzerinde taşıma yapan su üstü taşıma araçlarının içerisine indirilerek, doğrudan gemiye yükleme yapılması halinde kullanılabilir.

Eğer ihraç malınız, limanda doğruca geminin içine indirilmiyorsa, yüklemeyi konteynere bile yapıyorsanız FOB terimini kullanmamanız gerekir. Zaten bu nedenledir ki FOB tanımlaması yapılırken " Gemide Masrafsız " ifadesi kullanılmaktadır.

Captcha işaretlenmemiş.