Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm Nedir?

Kelime anlamı izlenimcilik olan empresyonizm, 19. Yüzyılda sanat dallarını etkileyen bir akım olarak ortaya çıkan bir akımdır. Özellikle resim sanatında saha çok görülen empresyonizm sayesinde resimlerde duygusal izlere rastlanmaktadır. Doğa ile bir bütün olan insanların doğanın esintilerini kendi içinde de bulabileceği vurgulanmıştır. Empresyonizmde asıl olan gün içerisinde yansıyan ışığın iyi değerlendirilmesidir. Bunun için yazarlar, ressamlar günün her saatlerinde eserlerine yoğunlaşmakta, gün ışığından yararlanmakta, doğanın verdiği nimetlerden sonuna kadar yararlanmaktadır. Böylelikle bir ressamın birden çok resmi bulunur ve bu resimler farklı gün ışıklarından yararlanmaktadır.

İzlenimcilik veya empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akım. Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarırlar.

Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimleri yansıtmayı hedefler. Resmedilen nesnelere veya olaydan çok günün belirli bir zamanına özgü ışığın sanatçı üzerinde yarattığı izlenimlere önem verilir. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro'dur.

İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır. Bu akıma mensup sanatçılar genellikle hayale ve soyut betimlemelere yer verirler ve kendilerini dış dünyanın etkilerinden uzak tutarlar. Onlara göre dış alemdeki varlık ve nesneler göründükleri gibi değil, hayal güçlerinde canlandırdıkları gibidir. Bu sebepten dolayı da gerçeği göründüğü gibi ele almayıp duygusal yönlendirmelerin eşliğinde eserlerine işlemişlerdir.

Türk edebiyatında Fecri Ati topluluğundan olan Ahmet Haşim önemli bir empresyonist sanatçıdır.

Captcha işaretlenmemiş.