Ekosistem belli bir bölgede bulunan canlı varlıklar ve etraflarında doğal olarak bulunan cansız çevrelerinin birbirleri ile olan ilişkilerinden doğan ve süreklilik arzeden bir ekolojik sistemdir.

Ekosistem, bir ilişkiler ağı olarak değerlendirildiğinde bireysel ya da toplu halde bulunan canlılardançok tüm alanın işleyişini tarif eder. Elbette, söz konusu ilişkiler içinde etken taraf canlılar iken etkileşimde bulunulan edilgen taraf cansız çevredir. Klasik tanıma göre bir ekosistem, abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşan dört ana unsuru ihtiva eder. Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı devamlıdır.

Bir ekosistemin dört temel unsuru vardır;

1-Cansız Varlıklar (inorganik ve organik maddeler)

2-Birincil Üreticiler (yeşil bitkiler - ototroflar)

3-Tüketiciler (bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler - hetotroflar)

4-Ayrıştıcılar (bakteri ve mantarlar - saprofitler)

Ekosistemin cansız varlıklar ayağı esasen dünya coğrafyasının hemen her türlü bileşenini doğrudan içerir. Kara parçaları, okyanuslar, denizler, ormanlar, nehirler, dağlarve benzeri doğal oluşumlar ekosistemlerin fiziksel altyapısını teşkil ederler. Doğal olarak, bu doğal oluşumların olduğu hemen her yerde birincil üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar da bulunur.

İnsan ırkı da şüphesiz, modern yaşamın getirdiği yapay çevresel şartlara rağmen doğal ekosistemin bir parçasıdır. İnsanın gerek canlı olarak fiziksel varlığı, gerekse zaman içinde oluşturduğu medeniyet ekosistemin tüm unsurları ile sıkı sıkıya bağlı, hatta bağımlıdır.

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

Not: Yazılan yorumların sorumluluğu yazan kişiye aittir. Yazılan yorumlardan dolayı sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.