Blaise Pascal Kimdir?

Blaise Pascal Kimdir?

Avukat olan ve matematikle ilgilenen Etienne Pascal’ın üçüncü ve tek erkek çocuğu olarak 19 Haziran 1623 tarihinde Clermont’ta dünyaya gelmiştir. Henüz üç yaşındayken annesini kaybeden Blaise Pascal, annesinin ölümünden dört yıl sonra babaları tarafından diğer üç kız kardeşi ile birlikte Paris’e götürülmüş ve eğitimine burada başlamıştır.

Blaise Pascal’ın babası onun öncelikle Latince ve Yunanca öğrenmesini istediği için, on beş yaşına gelene kadar kendi matematik dokümanlarını ve çalışmalarını gizlemiştir.Buna rağmen Blaise Pascal henüz on iki yaşındayken, kendi kendine hiç geometri bilgisi olmamasına rağmen daireler ve eşkenar üçgen çizimleri yapmış, bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğu sonucuna ulaşmıştır. Daha küçük yaşta olmasına ve hiç matematik ve geometri kitabı okumamasına rağmen, Öklid’in ( Euclides ) Elemente adlı kitabında yer alan ilk otuz iki önermesini sırasıyla bulmuştur. En son önermenin ispatı da bir üçgenin iç açılarının toplamının ispatı olmuştur.

Matematikle uğraşan babası ile birlikte Paris’teki Mersenne Akademisine kabul edilen Blaise Pascal, bu akademi tarafından düzenlenen ilmi tartışmalara da katılmıştır. Bu ilmi tartışmalar daha sonra Fransız İlimler Akademisi’nin doğmasına sebep olmuştur. Konikler ile ilgili 16 yaşındayken bir makale yazan Pascal, 18 yaşında da bir hesap makinesi icat etmiştir. Fizik alanında da havanın ağırlığı, sıvıların basıncı ve denge hali ile ilgili edindiği bilgilerle Pascal Kanunlarını çıkarmıştır. Blaise Pascal’ın en ünlü olan buluşlarından biri de matematikte, biyolojik uygulamalarda, fizik alanında kullanılan herkesin yakından bildiği 1,11,121,1331,14641 şeklinde olan Pascal üçgenidir.

Blasie Pascal’ın özel yaşamı mide ağrıları, hazımsızlık, uykusuzluk ve gece kabusları nedeniyle çok kötü olmasına rağmen, bilimsel çalışmalarına tüm hızıyla devam etmiştir. Ablasının baskısı neticesinde bir hristiyan mezhebi olan Jansenci’liğe ilgi duyan Blaise Pascal, bir dönem din yüzünden sarsıntı yaşasa da matematik yeniden ağır basmıştır. 1653 yılına gelindiğinde matematik ve fizik üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış, sonucunda da sıvıların kararsızlığı üzerine bir kitap yazmıştır. Babasının vergi toplama memurluğu görevi ile Rouen şehrine tayini çıkması ile aynı yıl buraya yerleşmişlerdir. 1658 yılında mevcut rahatsızlıkları onu iyice kötüleştirmeye başladı ve dört yıllık bir rahatsızlık neticesinde 1662 yılında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yapılan otopside ciddi beyin rahatsızlığı olduğu anlaşılmıştır.

Blaise Pascal’ın kendi Tanrı inancını esas alan Pensees ( Düşünceler ) adındaki kitabı din, bilim ve hayatı anlatan felsefi açıdan en meşhur kitabı olmuştur. Kitapta yer alan şu cümleyle ne demek istendiğini anlamak mümkün.“Eğer Tanrı yoksa insan ona inanmakla hiçbir şey kaymetmeyecek, fakat varsa inanmamakla çok şey kaybedecek”.  

Captcha işaretlenmemiş.