BES’ten Nasıl Çıkılır? Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi İptali Nasıl Yapılır?

BES’ten Nasıl Çıkılır? Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi İptali Nasıl Yapılır?

1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe giren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kalmak istemeyen vatandaşlar çıkışın nasıl olacağını merak ediyor. Zorunlu BES'ten çıkış için yapılması gerekenler...

Yeni yılla birlikte Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) geçilen ülkemizde özellikle düşük gelir gurubunda yer alan kişilerin sistemden ayrılmak için girişimlerde bulunduğu görüldü. Zorunlu BES uygulamasından ayrılmak isteyen vatandaşlar, cayma hakkına sahip oldukları için gerekli şartları yerine getirerek sistemden çıkış yapabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış yapılabilmektedir. Yönetmeliğin 22/E maddesine göre BES iptali mümkündür. Bu maddeye göre, çalışan BES iptali talebini işverene ya da BES şirketine posta, e-Posta gibi araçlarla iletmek durumundadır. Çalışan, BES’ten çıkma isteğini ilettikten on iş günü içerisinde kesintilerini geri alabilmektedir. İadenin gecikmesi durumunda ise temerrüt faizi ile iade yapılması gerekmektedir.

BES İPTALİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK MADDESİ

BES iptali için Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadelere yer verilmektedir; “İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir.

Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

Bu bilgiye katkıda bulun (Üyelik gerektirmez)

Resime tıklayarak resmi yenileyebilirsiniz