Beloc Zok Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Beloc Zok Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

BELOC ZOK 50 mg 20 tablet ilaç prospektüsü

Endikasyonları

Hipertansiyon

Angina pectoris.

Sol ventriküler sistolik fonksiyon bozukluğu ile birlikte görülen stabil semptomatik kronik kalp yetmezliği.

Miyokard enfarktüsünün akut döneminden sonra ani ölüm riski ve miyokard enfarktüslerinin tekrarlanma riskinin önlenmesi

Özellikle supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları.

Ventriküler ekstra-sistol ve atriyal fibrilasyonda ventriküler hızın azaltılması

Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları

Migren proflaksisi.

Kontrendikasyonlar

Kardiyojenik şok. Hasta sinüs sendromu. İkinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler blok. Stabilize olmamış dekompanse kalp yetmezliği,(pulmoner ödem, hipoperfüzyon veya hipotansiyon) ve beta reseptör agonistleri ile sürekli ya da intermitent inotropik tedavi olan hastalar. Klinik açıdan önemli bradikardi veya hipotansiyon. Akut miyokard enfarktüsü olduğu şüphelenilen hastalara, kalp hızı 45 vuruş/dakika’nın altında, P-Q aralığı  0.24 saniyenin üzerinde veya sistolik kan basıncı 100 mm Hg’nin altında olduğu sürece, metoprolol verilmemelidir. Sırtüstü yatar durumda tekrarlanan kan basıncı ölçümü 100 mm Hg’nın altında olan kalp yetmezliği hastaları tedaviye başlamadan önce dikkatle değerlendirilmelidir. Kangren tehlikesinin soz konusu olduğu ciddi periferik vasküler hastalığı. İlacın bileşimindeki maddelere veya diğer beta-blokerlere karşı aşırı duyarlılık.

 

Captcha işaretlenmemiş.