Bağ-Kur, tam adı esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigor­talar kurumudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı, serbest meslek sahipleri­ni kapsayan sosyal güvenlik kurumu. 2 Eylül 1971’de kabul edilen ve 1 Nisan 1972’de yürürlüğe giren 1479 sayılı yasayla kurulmuştur.

Türkiye’de Emekli Sandığı ve Sosyal Si­gortalar Kurumu’ndan sonra üçüncü bir sosyal güvenlik kurumu olarak etkinliğe geçen Bağkur, kurulduğu sırada üyelik için, kendi adına ve hesabına çalışıyor olmanın yanı sıra, bir meslek kuruluşuna kayıtlı olma koşulunu da getirmişti. 20 Nisan 1982’de kabul edilen ve 1479 sayılı yasada değişiklikler yapan 2654 sayılı yasay­la bu zorunluluk kaldırıldı, üyelik kapsamı da genişletildi. 1979’da çıkarılan bir yasayla tarım kesiminde kendi hesabına çalışanlara da, isteğe bağlı olarak Bağ-Kur’a sigorta­lanma olanağı sağlandı. 1479 sayılı yasa Bağ-Kur üyelerini yalnızca uzun vadeli sigorta kollarından yararlandırmaktaydı. Malul sayılabilmek için de en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak gerekliydi. 1979’da yapılan değişiklik, beş tam yıl prim ödeme koşulunu kaldırdı.

Bağ-Kur’un finansmanı, üyelerden girişle­rinde kesilen keseneklerden ve gelir basa­maklarından yüzde 15 oranında alınan aylık primlerden karşılanır. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önerisiyle Bakanlar Kurulu’nca atanan bir genel mü­dürün başında bulunduğu bir örgütsel yapı­ya sahiptir. Ayrıca, hükümetin temsil edil­diği bir yönetim kurulu vardır.

Bağ-Kur Neler Sağlar?

  • Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitiren sigortalılara malullük sigorta­sı,
  • Çalışma süresi olarak belirli bir sınırı dolduran sigortalılara yaşlılık sigortası,
  • Yaşlılık ya da malullük sigortasına hak kazanmışken ya da bu sigortalardan aylık almaktayken ölenlerin yakınlarına sağlanan ölüm sigortası,
  • Önceden yaşlılık ya da malullük sigortasından aylık almamak koşu­luyla, belirli bir süreyi doldurdukları halde sigortalılık niteliklerini yitirmeyenlerin ye­niden başvurmaları durumunda tanınan is­teğe bağlı sigorta haklarını sağlar.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz

Not: Yazılan yorumların sorumluluğu yazan kişiye aittir. Yazılan yorumlardan dolayı sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.