Ayakta İşemek Zararlı mıdır? Ayakta İşemenin Dinen Zararı Var mıdır?

Ayakta İşemek Zararlı mıdır? Ayakta İşemenin Dinen Zararı Var mıdır?

Günümüzde erkeklerin sıklıkla yaşadığı durumlardan olan ayakta işemek prostatın meydana gelmesinde doğrudan etkisi bulunmamaktadır. Bunlarla beraber ayakta idrar yapma sonrası idrarın bir miktarı idrar kesesinde birikeceği için, ayakta işemenin zararlarından başta olarak gösterilen iltihap tarzı şikayetler meydana getirmede başrol oynar.

Hormonal nedenler prostatın ilerlemesinde erkeklik hormonu gibi pek çok hormonun doğrudan etkisi bulunmaktadır. Başta ergenlik dönemindeki hormonal aktivite sayesinde prostat ilerlemesi başlar. Erkeklerin yarım asır devirdikten sonra hormonlarında bir azalma oluşur. Bu durum genel olarak çoğu kişide rastlanan bir husustur. İşte bu hormonun eksikliğinden ötürü prostatın belirli kısımlara etki yapamayacağı adına prostatın lopları büyüme gösterir ve içinden geçmekte olan idrar dış kanalını sıkıştırır.

Ayakta işemek doğrudan prostat oluşumunda etkisi yoktur. Ancak ayakta idrar yapma sonucu idrarın bir kısmı idrar kesesinde (mesane) kalacağı için, bu artık idrara bağlı iltihap v.s gibi şikayetler gelişir. Bu nedenle mesanede idrar bırakmamak ve tam boşalmayı sağlamak için oturarak idrar yapmak gerekir. 
 
Hormonal Sebepler: Prostatın gelişmesinde testesteron (erkeklik hormonu) gibi bir çok hormonun etkisi vardır. Bilhassa ergenlik çağındaki hormonal aktivite ile prostat gelişir. Erkeğin 50 yaşından sonra hormonlarında (testesteron) bir azalma meydana gelir. İşte bu hormonun eksikliği dolayısıyla prostatın belirli bölgelerine etki yapamıyacağı için prostatın lopları büyür ve içerisinden geçen idrar dış kanalını sıkıştırır.
Bu durum da ibadetlerine zarar verebilir. Peygamber Efendimiz (asv) bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarıda bulunmuştur. Yoksa necaset bulaşmadan ayakta idrar yapmak günah olmaz. Bununla beraber, oturarak tuvalet ihtiyacını gidermek hem adaba uygundur hem de sağlık açısından daha faydalıdır.

Ayakta işemenin zararları ibadetlere olumsuz yönde etkisi vardır. Dini müslüman olan herkesin yakından bilmesi gerektiği üzere Peygamber Efendimiz (sav) bu hususta dikkat çekmek adına ikaz ve uyarılar yapmıştır. Yoksa necaset bulaşmadan ayakta işemek günah olmaz. Bununla birlikte, oturarak tuvalet gereksinimi yapmak hem adaba uygun olarak yapılmalı hem de sağlık konusunda daha yararlıdır.

Bu konudaki bir diğer bilgide ise şunlar belirtilmiştir. İdrarı ayakta yapmak günah değildir. Ancak ayakta idrar yapan kimselerin üzerlerine necasetin sıçraması ve bulaşması ihtimali yüksektir. Bu durum da ibadetlerine zarar verebilir. Peygamber Efendimiz (asm) bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarıda bulunmuştur. Yoksa necaset bulaşmadan ayakta idrar yapmak günah olmaz. Bununla beraber oturarak tuvalet ihtiyacını gidermek hem adaba uygundur hem de sağlık açısından daha faydalıdır.

Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: Rasulullah (asm) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Rasulullah (asm) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı." (Buhari, Vudu, 56; Müslim, Taharet, 34; Nesai, Cenaiz, 166; Diğer rivayetler için bk. Beyhaki, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin, “İsbatü Azabi’l-Kabr ve Suali’l-Melekeyn”, Mektebetü’t-Turas, Kahire trs s. 115)

Ayakta İşemek İle İlgili İlginç Bir  Mahkeme kararı:Ayakta işemek haktır

Almanya'da bir mahkeme, banyoda mermere zarar verdiği için ev sahibinin hakkında dava açtığı kiracının ayakta işemeye hakkı olduğuna karar verdi.

Düsseldorf'ta görülen davada, ev sahibi yere sıçrayan idrar nedeniyle mermer zeminin hasar gördüğünü belirterek 1900 Euro tazminat istemişti. Ancak mahkeme, kiracının ayakta işemesinin kültürel normlara aykırı olmadığına hükmetti.

Yargıç Stefan Hank bilirkişi raporuna dayanarak ürik asidin mermere zarar verdiğini kabul etmekle birlikte, kiracının hasardan sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

BBC'de yer alan habere göre Almanya'da erkeklerin ayakta mı yoksa oturarak mı işemesi gerektiği bir süredir tartışma konusu. Bazı tuvaletlerde ayakta işemenin yasak olduğunu belirten, trafik işaretlerine benzeyen uyarı levhaları var. Ancak bazı kişiler de oturarak işemeyi "erkeksi bir davranış" olarak görmüyor.

Captcha işaretlenmemiş.