Anayasanın 9. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 9. Maddesi Nedir ?

Anayasanın 9. maddesi ;

IX.  Yargı yetkisi

MADDE  9. – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Captcha işaretlenmemiş.