Anayasanın 124. Maddesi Nedir?

Anayasanın 124. Maddesi Nedir?

Anayasanın 124. maddesi;

Yönetmelikler

CXXIV- Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.

Captcha işaretlenmemiş.