Amel Defteri Nedir?

Amel Defteri Nedir?

Mahşerde toplanan insanların dünyada yaptığı davranışların kayıt olduğu defter. İnsanlar dünyada iken yaptıkları iyilik ve kötülükleri Kiramen Katbin adı verilen melekler tarafından yazılır. İnsanların iyilik ve kötülüklerinin yazıldığı bu deftere amel defteri denir.

Kiramen Katibin adı verilen melekler tarafından yazılan bu defterler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur: "Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş.

Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez" (el-Kehf 18/49). Amel defterleri cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan veya arka­dan verilir. Defteri sağdan verilenlere "ashab-ı yemin", soldan veya arkadan verilenlere "ashab-ı şimal" adı verilir. Defterin sağdan verilmesi bir müjde, soldan verilmesi ise azabın habercisidir.

Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Kur’an-ı Kerim bu melekler hakkında şöyle buyurur: Ve şüphe yok ki, sizin üzerinizde bekçiler vardır. Çok mükerrem yazıcılar vardır. Ne yapar olduklarınızı bilirler. (el-İnfitar, 82/10-12). Bir lakırdı telaffuz etmez ki, illa yanında hazırlanmış bir gözetici (melek) vardır. (Kaf, 50/18).

Amel defterine insanın yaptıklarını yazan meleklere Hafaza melekleri veya Kiramen Katibin  yahut “Rakib Atid” denmiştir. Her insana, kendi amel defteri, Ahiret gününde verilecek ve insan kendi yaptıklarını orada bizzat görüp okuyacaktır. Defterleri sağ tarafından verilen kimseler Cennetlik bahtiyarlar, sol tarafından veya arkasından verilen kimseler ise Cehennemlik bedbahtlar olacaklardır.

Bahtiyarların hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek; bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır.  Kur’an-ı Kerim bu hususta da şöyle buyurur: “Artık kime ki, kitabı sağ tarafından verilmiş olur. Der ki: «Alınız kitabımı, okuyunuz.» (el-Hakka, 69/19). Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, (o da) der ki: «Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.» «Hesabımın da ne olduğunu bilmese idim. Keşke o (ölüm hayatımı) kesip bitirmiş olsa idi.» (el-Hakka, 69/25-27,).

Amel defteri hakkında bazı hadisler

Bir kimse kıyamette mizana getirilir. Sonra herbirinin büyüklüğü, gözün görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel defteri getirilir. Bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötülükleri yazılıdır… (Hadis-i şerif-Eş-Şeria) Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.”(Hadis-i Şerif, Sünen-i Tirmizi)

İnsanlar kıyamet günü bir yerde toplanırlar. Onların üzerine siyah bir bulut gelir. O bulut, insanlar üzerine amel defterlerini yağdırır. Mü’minin amelleri, sanki gül yaprağı üzerine yazılmıştır. Kafirlerin ise, sedir yaprağı üzerine yazılmış gibidir . (İmam-ı Gazali)

 

Captcha işaretlenmemiş.